Нитрокс и тримикс – вълшебните газови смеси.

Фирма Синхрон ООД вече предлага пълнене на водолазни бутилки с нитрокс (до 40%) и тримикс. Качеството на газовите смеси е гарантирано със сертификат.

Компресорът за високо налягане се намира в магазин Синхрон Спорт.
Синхрон ООД си запазва правото да изиска редовен и валиден сертификат за използване на газови смеси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *